Condicions de la subscripció Pack Cap de setmana:

Preu de subscripció 17.95 €/mes segons tarifa vigente. En cas de contractar el Pack Cap de Setmana en alguna promoció, un cop transcorregut el període contractat la subscripció es renovarà automàticament al preu de la tarifa vigent.

Subscripció Trimestral. Preu de subscripció: 50 €/trimestre. En cas de contractar el Pack Cap de Setmana en alguna promoció, un cop transcorregut el període contractat la subscripció es renovarà automàticament al preu de la tarifa vigent.

Subscripció Semestral: Preu de subscripció: 99.95 €/semestre. En cas de contractar el Pack Cap de Setmana en alguna promoció, un cop transcorregut el període contractat la subscripció es renovarà automàticament al preu de la tarifa vigent.

Subscripció Anual Preu de subscripció: 199.95 €/any. En cas de contractar el Pack Cap de Setmana en alguna promoció, un cop transcorregut el període contractat la subscripció es renovarà automàticament al preu de la tarifa vigent.

Si vols cancel·lar la renovació de la subscripció contacta amb subscriptors@regio7.cat o truca al 93 877 22 33. També és possible donar-se de baixa des del perfil de l'usuari.

La subscripció al Pack Cap de Setmana a Regió7 inclou:

  1. Rebre l'exemplar imprès dissabte i diumenge, al seu domicili* o recollir-lo al punt de venda segons la disponibilitat. *El lliurament a domicili es realitzarà només a les zones on Regió7 disposi d'aquest servei de repartiment. A la resta de poblacions, el lliurament es realitzarà en un punt de venda. Per a zones fora de Manresa consultar aquesta possibilitat.
  2. La Subscripció Digital a Regió7 de Dilluns a Diumenge

Els tràmits de contractació i inici del servei serà de 5 dies de termini pels tràmits administratius.

Es poden produir modificacions en les condicions, afegir o modificar serveis.

El subscriptor ha de ser major d'edat.

El subscriptor no pot dedicar-se a la venda de premsa.

No resulta aplicable el dret de desestiment

Les promocions de preu addicional no formen part de la subscripció

El subscriptor accepta les condicions

Lliurament de 4:00 a 9:00 sense compromís d'hora concreta.

Lliurament a peu de carrer

La responsabilitat de Regió7 finalitza quan el repartidor diposita el diari.

Fora de l'àrea d'influència les despeses de distribució es poden repercutir al client.

En cas d'impagament Regió7 no està obligat a notificar la baixa i pot prendre mesures jurídiques.

El subscriptor pot cancel·lar la subscripció, però sense reemborsament d'imports abonats.

Possibilitat de cancel·lació temporal màxima 90 dies a l'any i avís amb 10 dies d'antel·lació.

Canvis de domicili avís amb 10 dies d'antel·lació.

El subscriptor no podrà revendre o explotar de cap manera els exemplars rebuts.

L'aplicació web és compatible amb la gran majoria de navegadors per a PC. Només hi ha restriccions en l'emmagatzematge fora de línia en navegadors antics. A la taula s'indica la versió a partir de la qual és compatible amb totes les funcionalitats habilitades o sense l'emmagatzematge fora de línia.

PC
 Funcionalitat completaNo emmagatzematge fora de línia
CHROME23+4+
FIREFOX16+10+
SAFARI7.1+5+
IE - EDGE10+ y Edge6+
OPERA15+12+

En dispositius mòbils, només amb versions inferiors a la 8 en iOS i amb el navegador Opera mini tindrem restriccions en les "capacidades offline".

 ANDROIDIOS
 Funcionalitat completaNo emmagatzematge fora de líniaFuncionalitat completaNo emmagatzematge fora de línia
Versió del Sistema Operatiu4.4 (Android Browser), sense Restricció (Chrome Mobile)2.3ios 8+ios 6.1+

En les versions assenyalades com 'No emmagatzematge fora de línia' a les taules, no es tindrà accés fora de línia als exemplars descarregats. En aquest cas, sempre s'haurà de tenir connexió a Internet per poder utilitzar l'aplicació.

Cal disposar d'espai suficient de memòria física al dispositiu per no tenir problemes amb l'emmagatzematge dels exemplars. Es recomana tenir més de 500 MB disponibles

Renovacions
Les subscripcions mensuals, semestrals i anuals formalitzades a preu tarifa es renovaran automàticament al venciment per una subscripció pel mateix període i import que la sol·licitada

Les subscripcions 'Oferta' formalitzades al preu indicat durant el seu període de vigència es renovaran automàticament al venciment al preu (de tarifa vigent) que s'estableixi en el moment de la contractació.